Výběr produktů

Kloubová ložiska

Jsou složená z vnějšího a vnitřního kroužku, který má kulovou funkční plochu. Kloubová ložiska se vyrábějí buďto jako oboustranně krytá, nebo otevřená.

Samomazná pórovitá ložiska

Tyto ložiska se vyrábějí technologií práškové metalurgie z kovových prášků. Použití samomazných pórovitých ložisek je velmi široké.

Pístní čepy

Jsou částí kloubového spojení pístu a ojnice. Vnější povrch čepu se cementuje. Kalením a popouštěním se u čepů dosáhne velké tvrdosti.