gufera - na objednávku

Hřídelové těsnicí kroužky (gufera) jsou dotykové těsnicí prvky určené pro utěsnění otáčejících se hřídelů a dalších strojních součástí. Gufero svou funkcí zabezpečuje těsným oddělení prostředí s malým tlakovým spádem. Stupeň utěsnění závisí na provozních podmínkách těsněné součásti a požadavcích na životnost gufera.