©  1992 - 2022  JINPO spol. s r.o.

ÚVOD

|      INFORMACE

|      PRODUKTY

|      KE STAŽENÍ

|      CERTIFIKÁTY

|      KONTAKTY

JINPO spol. s r.o. - LOŽISKA Ostrava - Ložiska, kluzná ložiska, informace produkty kestazeni certifikaty kontakt

Bimetalické tenkostěnné pánve s kluznou vrstvou AlSn

KLUZNÁ LOŽISKA

Na ocelovém podkladě je naplatována výstelka z kluzného materiálu AlSn20Cu1. Používají se pro pracovní podmínky

s hydrodynamickým mazáním, vhodné pro statické a dynamické zatížení. Kromě dobrých kluzných vlastností se tento

materiál vyznačuje dobrou únavovou pevností, dobrou odolností vůči korozi a dobrou pracovní přizpůsobivosti v mez-

ních podmínkách tření. Kluzné ložiska s výstelkou AlSn20Cu1 se vyrábějí pro čepy od průměru 20 mm do průměru

200 mm. Pro svoje vynikající vlastnosti se používá hlavně k uložení klikové hřídele spalovacích motorů.

Bimetalické tenkostěnné pánve s kluznou vrstvou CuPb

Jsou určené pro pracovní podmínky s hydrodynamickým mazáním, vhodné pro statické a dynamické zatížení. Na výrobu

je používaný bimetalický pás B10, B22, a B3O. Výstelky jsou na ocel nanášené práškovou metalurgií- spékané a zhutněné

válcováním. Rovnoměrná struktura zaručuje vysokou účinnost a dobré kluzné vlastnosti také v podmínkách mezního tření.

Tyto ložiska mají na funkční ploše tenkou vrstvu PbSn9 nebo PbSn9Cu2 o síle 0,01 až 0,03 mm, která zabraňuje poško-

zování čepu a zlepšuje antikorozní vlastnosti. Pro vysoké zatížení se používá kluzný materiál CuPb22Sn4 s vyšší dynamic-

kou únosností. Jsou vyráběné na hotovo pro montáž. Kluzné ložiska z bimetalického pásu B22 a B30 se vyrábějí pro čepy

od průměru 20 mm do průměru 300 mm. Pro svoje dobré kluzné vlastnosti se ve velké míře uplatňují jako hlavní a ojniční

ložiska spalovacích motorů, obráběcích strojů a podobně.

Axiální ložiska

S ložiskovými pánvemi se do motorů, strojů a zařízení montují také ložiska pro zachytávání axiálních tlaků, a na vymezení

axiálního pohybu rotujících částí - axiální ložiska. Jsou vyráběné z bimetalických pásů: A20, B22, B30. Na ocelovém podkladu

je nanesená vrstva kluzného materiálu podle pracovních podmínek, za které budou pracovat. Axiální ložiska jsou vyráběná

ve tvaru dělených a nedělených kroužků. Proti pootočení jsou nejčastěji pojištěné výstupkem na jedné polovičce, nebo

pojistným kolíkem. Kluznou plochu mají vyrobenou na hotovo. Axiální ložiska se vyrábějí v rozměrech od průměru 10 mm

do průměru 300 mm.

+420 596 782 921

+420 596 782 920

+420 596 782 923

+420 603 436 138

Daniel Bubík

Iveta Bubíková

Zdeněk Janíček

KONTAKTY:

KONTAKTNÍ ADRESA:


JINPO spol s r.o.

Dolní 35/180

700 30  Ostrava - Zábřeh


E-mail: jinpo@jinpo.cz

www.jinpo.cz