©  1992 - 2022  JINPO spol. s r.o.

ÚVOD

|      INFORMACE

|      PRODUKTY

|      KE STAŽENÍ

|      CERTIFIKÁTY

|      KONTAKTY

JINPO spol. s r.o. - LOŽISKA Ostrava - Ložiska, kluzná ložiska, informace produkty kestazeni certifikaty kontakt

Zakružovaná pouzdra s kluznou vrstvou na bázi PTFE - KU,DU

KLUZNÁ POUZDRA

U těchto pouzder je zaručen chod nasucho bez mazání. Mají dobré kluzné vlastnosti, plynulý chod bez zadrhávání.

Jsou vhodné pro otáčivé a kývavé pohyby. Dále mají nízký koeficient tření. Jsou dobře odolné proti nečistotám, vodě

a také jsou chemicky odolné. Jsou absolutně nenáročné na údržbu. Pás DU je určený na použití v podmínkách suchého

tření-bez mazání. V kluzných podmínkách, kde se vyžaduje zvýšená životnost ložiska je možné použít trvalé mazání.

Na ocelový podklad je naspékaná vrstva pórovitého cínového bronzu, do které se naválcuje směs polytetrafluóretylénu

(PTFE) a olova a vytvrdí se při teplotě 327 °C. Vrstva PTFE plněná olovem o síle 0,01 až 0,03 mm, se po krátké zábě-

hové době chodu opotřebí, tím se obnaží na povrchu malá vrstva bronzu a podstatně se sníží rychlost opotřebení.

Průběh a velikost opotřebení závisí od zatížení, kluzné rychlosti, teploty pracovního prostředí a jiných podmínek, jako

jsou drsnost povrchu hřídele, tvar ložiska a jiné. Pouzdra z bimetalického pásu DU pracují v rozsahu teplot od -200°C

do +280°C a v oblasti tlaků 0,1 až 7 MPa. Při nízkých kluzných rychlostech (pro statické konstrukce) 20 až 40 MPa.

Použitelné kluzné rychlosti 0,1 až 2 ms-1. Vnější povrch pouzdra je chráněn proti korozi galvanicky nanesenou vrstvou

cínu 0,001 až 0,003 mm. Pouzdra vyrobená z bimetalického pásu DU jsou vyráběná bez přídavku na opracování

- na hotovo. Pouzdra se vyznačují vysokou mechanickou pevností, nízkým součinitelem tření a dobrým odvodem tepla.

Zakružovaná pouzdra z bimetalického pásu DU se vyrábějí v rozměrech od průměru 3 mm do 300 mm. Používají se

v automobilech, různých strojích a zařízeních, přístrojové technice a podobně. Pouzdra DU jsou ekvivalentem pouzder

s označením : MB....,FMB...,BB...,PCM...E,PCM...B, GLY.PG...F, GLY.PBG...F, TFB.., AW10.., PAP...P10, PAF...P10,

EGF...E40, MU...,LF..., SF-1..., B10..., EGB...,

Zakružovaná pouzdra s kluznou vrstvou na bázi polyacetálu - KX,DX

Pro tyto pouzdra je potřeba malé množství maziva. (Všechny plastické maziva nebo oleje určené pro mazání kluzných

ložisek). Pouzdra DX mají dobré kluzné vlastnosti a jsou vhodné pro otáčivé a kývavé pohyby. Mají nízký koeficient tření,

malou citlivost na hranové zatížení a dobré tlumící vlastnosti. Dají se dodatečně opracovat. Jsou málo náročné na obsluhu

vzhledem k dlouhým přimazávacím intervalům. Tento materiál je určen pro pracovní podmínky polosuchého tření při

omezeném mazání. Na povrchu kluzné plochy jsou vytvarované pravidelně uspořádáné kruhové prohlubně, které jsou

při montáži jednorázově naplněné dostatečným množstvím mazadla. Kluzný materiál tvoří polyacetál ukotvený v pórovitém

 bronzu na spékaném na ocelovém podkladu. Bimetalický pás KX má nad bronzovou mezivrstvou vrstvu polyacetálu

o síle 0,25 mm, takže v případě potřeby je možné ho mechanicky opracovat. Má dobrou přizpůsobivost , z čeho vyplývá

jeho odolnost vůči hranovým tlakům, ale není vhodný pro práci za sucha. Při počátečním mazání tukem je součinitel tření

nízký, poté se zvyšuje. Když životnost kluzné vrstvy bimetalického pásu KX není při základním dodání mazadla dostačující,

je možno ji zvýšit opakovaným přimazáváním. Výrobky z bimetalického pásu KX se vyznačují výbornými kluznými

vlastnostmi. Rozsah provozní teploty je od -40 do +110 °C ,krátkodobě do +130°C. Pouzdra DX jsou ekvivalentem pouzder

s označením : PM...,PCM...M, PAP...P20, GLY.AB..., MX..., SF-2...,


Katalog KX Pouzde

Zakružovaná bimetalická pouzdra s kluznou vrstvou na bázi bronzu nebo hliníku

Zakružovaná bimetalická pouzdra jsou určená pro pracovní podmínky s hydrodynamickým mazáním na přenos rotačních

nebo posuvných pohybů. Na ocelový podklad je nanesená kluzná vrstva metodou práškové metalurgie. Rovnoměrná

struktura zaručuje vysokou účinnost a dobré kluzné vlastnosti. Vyrábějí se zakružováním ve tvaru dělených pouzder

s mezerou mezi stykovými plochami ve volném stavu, nebo se zámky, které pevně spojují stykové plochy pouzdra.

Umožňují zachytávat statické a dynamické radiální síly. Zakružovaná bimetalická pouzdra se vyrábějí pro čepy

od průměru 10 mm do průměru 60 mm. Výrobu pouzder nad 60 mm je potřeba projednat s výrobcem.

+420 596 782 921

+420 596 782 920

+420 596 782 923

+420 603 436 138

Daniel Bubík

Iveta Bubíková

Zdeněk Janíček

KONTAKTY:

KONTAKTNÍ ADRESA:


JINPO spol s r.o.

Dolní 35/180

700 30  Ostrava - Zábřeh


E-mail: jinpo@jinpo.cz

www.jinpo.cz


> Katalog pouzder

> Katalog pouzder