©  1992 - 2023  JINPO spol. s r.o.

ÚVOD

|      INFORMACE

|      PRODUKTY

|      KE STAŽENÍ

|      CERTIFIKÁTY

|      KONTAKTY

JINPO spol. s r.o. - LOŽISKA Ostrava - Ložiska, kluzná ložiska, informace produkty kestazeni certifikaty kontakt

Kluzná ložiska

Kluzná pouzdra DU, DX

Jedná se o ložiska s různým typem

kluzných vrstev dle materiálu.

Jsou zakružovaná pouzdra různých poměrů

a také odlišných kluzných vrstev

(KU, DU, KX, DX).

Vyberte z nabídky

Celobronzová pouzdra B90, B92

Celobronzová pouzdra z tenkostěnného

slinutého pásu.

Samomazná pórovitá ložiska

Tyto ložiska se vyrábějí technologií práškové

metalurgie z kovových prášků. Použití samo-

mazných pórovitých ložisek je velmi široké.

Kovové filtry

Spékané kovové filtry jsou určené

k filtraci kapalin a plynů.

Pístní čepy

Jsou částí kloubového spojení pístu a ojnice.

Vnější povrch čepu se cementuje. Kalením

a popouštěním se u čepů dosáhne velké

Tvrdosti.

Vstřikovací trubky

Prodáváme vstřikovací trubky pro tuzemská

nákladní vozidla (AVIA, TATRA, LIAZ).

Samomazná pouzdra s grafitovými

hnízdy

U těchto pouzder je v bronzové matrici na 25-

35% zapracované pevné mazidlo na bázi

grafitu.

Valivá ložiska

Mají širokou škálu dělení, ať už se jedná

o kuličková, válečková nebo kuželíková.

Gufera

Jsou hřídelové těsnící prvky.

Kloubová ložiska

Ložiska složená z vnějšího a vnitřního

kroužku, který má kulovou funkční plochu.

Kloubová ložiska se vyrábějí buďto jako

oboustranně krytá, nebo otevřená.

Pouzdra typu DEVA

Jedná se o pouzdra speciálního materiálu

děleného dle typu na Deva.Metal, Deva BM,

DEVAGLIDE.

> Více informací

> Více informací

> Více informací

> Více informací

> Více informací

> Více informací

> Více informací

> Více informací

> Více informací

> Více informací

> Více informací

> Více informací

kluzná-loziska kluzná-pouzdra kluzná-pouzdra celobronzova-pouzdra celobronzova-pouzdra samomazna samomazna kovove-filtry kovove-filtry pístní čepy pístní čepy vstřikovací trubky vstřikovací trubky samomazna-pouzdra-s-grafitovymi-hnizdy samomazna-pouzdra-s-grafitovymi-hnizdy valiva-loziska valiva-loziska gufera gufera kloubová-ložiska kloubová-ložiska pouzdra-typu-deva pouzdra-typu-deva kluzná-loziska