©  1992 - 2022  JINPO spol. s r.o.

ÚVOD

|      INFORMACE

|      PRODUKTY

|      KE STAŽENÍ

|      CERTIFIKÁTY

|      KONTAKTY

JINPO spol. s r.o. - LOŽISKA Ostrava - Ložiska, kluzná ložiska, informace produkty kestazeni certifikaty kontakt

Samomazná pouzdra s grafitovými hnízdy

SAMOMAZNÁ POUZDRA S GRAFITOVÝMI HNÍZDY

Konstrukce - v bronzové matrici je na 25-35% kluzné plochy zapracované pevné mazadlo na bázi grafitu.

Provozní režim –100°C až +500°C


Oblasti použití:

- při nízkych otáčkach,zvlášť při velkém a dlouhodobém zatížení ve vlhkém a korozním prostředí

- zařízení pro chemický , papírenský a sklářský průmysl

- průmyslné pece, válcovací a odlívací stroje

- rýpadla, sklopné mosty, sací bagry ráškové metalurgie z kovových prášků. Pórovitý kov


Doporučené hodnoty koeficientu tření pro výpočty:

- 0,1 pro standardní podmínky

- 0,15 pro nízké zatížení a vysoké teploty

- 0,07 pro vysoké zatížení blízké 100N/mm2

+420 596 782 921

+420 596 782 920

+420 596 782 923

+420 603 436 138

Daniel Bubík

Iveta Bubíková

Zdeněk Janíček

KONTAKTY:

KONTAKTNÍ ADRESA:


JINPO spol s r.o.

Dolní 35/180

700 30  Ostrava - Zábřeh


E-mail: jinpo@jinpo.cz

www.jinpo.cz


> Katalog pouzder